FAIA

Tekoäly haltuun?

Järjestämme 2-3 kuukautta kestäviä koulutusohjelmia, joissa organisaatiosi oppii tekoälyn perusteet ja mitä tekoälyn hyödyntäminen vaatii. Ohjelmia järjestetään koko organisaatiolle tai pienemmille ryhmille.

Jakson tavoitteet ja hyödyt

 • Kasvattaa osallistujien ymmärrystä tekoälyn hyödyntämisestä omassa liiketoiminnassa
 • Luoda riittävä osaamispohja, joka mahdollistaa jakson jälkeen itsenäisen etenemisen ja AI palveluiden hankinnan / ostamisen
 • Tunnistaa hyviä tekoälyn käyttötapauksia
  Tunnistaa mahdolliset esteet tekoälyn hyödyntämisen osalta ja löytää ratkaisut niihin
 • Suunnitella ja aloittaa ensimmäisen AI-PoC -ratkaisun toteutus (vapaaehtoinen)

“Basics of AI”-koulutusohjelma

Koulutusohjelma

Tekoälyn (AI) hyödyntämisellä on kaksi selkeää estettä: liiketoimintamahdollisuuksien ymmärtäminen ja tekoälyratkaisujen käyttöönotto.

“Basics of AI”-koulutusohjelma on tarkoitettu yrityksille, jotka ovat alussa tekoälyn hyödyntämisessä tai haluavat laajentaa osaamistaan ko. alueella.

Vaiheistus

Suositeltu etenemisvauhti on 1 työpaja / viikko. Työpajat järjestetään Zoom & Miro kombinaatiolla.

Kick-off

TP 1: 3.5h

Tekoälyn perusteet

TP 2: 2.5h

Tekoälyohjelmistot

TP 3: 3.5h

Datavarannot

TP 4: 4.5h

AI käyttötapaukset

TP 5: 2.5h

Onnistunut AI-projekti

* Design sprintin tai AI-PoC aloitus

Kerran kuukaudessa järjestetään webinaari, johon kutsutaan ulkopuolinen puhuja – aiheesta, joka on noussut esille jaksolla olevan yrityksen kautta.

Kolme kertaa vuodessa järjestetään yhteistapaaminen jaksolla olevien tai olleiden yritysten kesken, jossa he voivat esitellä omia AI-ratkaisujaan sekä jakaa oppeja ja kokemuksia.

Sparrausta on mahdollista saada 1-2 h / viikko jakson ajan.

* Design Sprint ja AI-PoC ovat optioita, jotka eivät kuulu peruspakettiin.

Työpajat

TP1

Tekoälyn perusteet
 • Mitä on koneoppiminen ja tekoäly?
 • Konkreettisia case-esimerkkejä ja demoja toteutetuista ratkaisuista
 • Datan rooli ja merkitys
 • Tekoälyn nykytila
 • Tekoäly liiketoiminnassa
 • AI-projektin vaiheet ja roolit
 • Ryhmätöitä ja harjoituksia

TP2

Tekoäly-ohjelmistot
 • Erityyppiset ohjelmistot ja -ratkaisut tekoäly genressä, mm. ohjelmointikielet, low-code ohjelmistot, pilviratkaisut, API:t…

 • Demoja, videoita ja esimerkkejä

 • Millä perusteilla valita sopivat ohjelmistot ja ratkaisut yrityksen käyttöön

 • Ryhmätöitä ja harjoituksia

TP3

Yrityksen datavarannot
 • Tyypilliset data-haasteet, niiden syntymekanismi ja seuraukset
 • Datan laadun ja saatavuuden parantaminen suunnitelmallisesti
 • Case-esimerkkejä
 • Data-maturiteetin arviointi
 • Datastrategia-viitekehys
 • Ryhmätöitä ja harjoituksia
 • Huom! Tämä työpaja käsittelee yrityksen data-asioita laajemmassa scopessa kuin vain tekoäly.

TP4

Tekoälyn käyttötapausten tunnistaminen
 • Liiketoimintatavoitteet ja tekoäly
 • Käyttötapausten tunnistaminen
 • Käyttötapausten arviointi, GAP-analyysi ja priorisointi
 • Ratkaisun kustannusten arviointi
 • “AI-solution canvas” -viitekehys
 • Työpajassa luodaan AI-portfolio läpikäydyistä käyttötapauksista
 • Ryhmätöitä ja harjoituksia

TP5

Onnistunut tekoälyprojekti
 • Edellisten työpajojen kertaus
 • AI-projektien historia
 • Tyypilliset riskit ja sudenkuopat
 • Esimerkkejä AI-projekteista, joissa riskit realisoituivat
 • Reality check – onko organisaatiossa riittävät valmiudet toteuttaa AI-projekti?
 • AI-projektin menestystekijät
 • Keskustelua

Ohjelmaan sisältyvät palvelut

 • Työpajoja fasilitoivat kokeneet asiantuntijat, joilla on yli 10-20 vuoden kokemus tekoälyn kanssa työsktentelystä.
 • Työpajojen välissä organisaatio voi varata yksittäisiä sparrausistuntoja eri asiantuntijoiden kanssa. (1-2h/viikko).
 • Mahdollisuus järjestää kuukausittaisia webinaareja ulkoisten puhujien kanssa työpajoissa esiin nousseesta aiheista.

Kenelle

Koulutusohjelma on avoin kaikille tekoälystä kiinnostuneille. Yrityksen koolla tai toimialalla ei ole väliä.

Kiinnostunut? Ota yhteyttä info@silo.ai.

Tekoäyratkaisujen käyttötapaukset voivat vaihdella sisällöltään, mutta lopputavoite on aina selvä:

Päästä käyntiin sellaisten tekoälyratkaisujen kanssa, joilla on liiketoimintavaikutuksia.

Työskentelemme ylpeästi yhteistyössä seuraavien organisaatioiden kanssa

WordDive

WordDive is an artificial intelligence-based mobile app for learning to speak a foreign language.

Visit Intelligence

The supplier of total solutions for visitor analytics.

Spectral Engines

Spectral Engines develops and provides unique, hand-held material sensing solutions for industry, professionals and consumers, based on novel sensor hardware and cloud-based AI analysis platform. Our global, secure solutions can be used for textile and plastics sorting, quality assurance of raw materials as well as detecting fake medicine, to name a few.

SomeBuddy

SomeBuddy is an AI assisted digital legal service. With SomeBuddy anyone who has encountered bullying, abuse or threats in social media can report it easily and get SomeBuddy survival kit with legal advice and psychological first-aid customized to their specific needs. Our product is unique solution to the most topical problem of our era aiming to provide access to justice to all social media users globally.

Snowfox

Snowfox provides invoice handling automation as a service.

Quva

Quva is an AI software company focusing on the manufacturing excellence of process industries with its data-driven SaaS product Quva® Flow.

Klevu

Klevu provides an intelligent search solution to web shops to help them increase their sales. Klevu is growing at the rate of 200% a year, is used in thousands of web shops, and is preparing an A round.

kodit.io

Kodit.io is an AI-powered residential real estate data platform.

Cerenion

Cerenion is a medical company working on a technology that monitors the brain function of intensive care patients.

Zefort

Zefort is a zero-effort contract archiving solution with bank level security. AI does all the pouring tasks and makes post-sign contract management fun and easy. The UX is exceptionally good – try it out yourself with a free trial.

720 Degrees

720° is a SaaS solution for indoor environmental quality monitoring utilizing AI in order to create better indoor environments. Our passion is to improve people’s lives and allow organisations to offer the best working environments achievable.

Blok

The biggest digital real estate agency in the Nordics. Blok is automating the process of selling an apartment through technology. At 3 years old, the company has already achieved over half a billion euros in turnover with over 2000 sold apartments.

SimAnalytics

Simanalytics

Helsinki

AI-Boosted software for higher operating efficiency in process industry.

Leiki

Leiki

Helsinki

Leiki has developed Semantic AI and natural language processing technology since year 2000. Leiki´s technology currently supports 23 languages and can be easily integrated with digital services to power for example Search, Indexing or Content profiling and recommendation solutions.

Valohai

Valohai

End-to-end machine learning platform that helps data scientists focus on real problems and work with existing tools like Keras, TensorFlow, Theano, Torch and Caffe.

Selko

Selko Technologies

Helsinki

Selko Analytics is the most effortless machine learning solution for complex systems engineering text data analysis. Selko focuses on aiding the processing of technical text in engineering using NLP technologies. Selko’s MVP, Selko Analytics, is a SaaS tool that allows you to quickly identify self-defined sections in technical specifications using intelligent classification. Reading through hundreds of pages of technical text to find the important parts takes too long. Selko Analytics SaaS tool allows you to quickly identify self-defined sections in technical specifications using intelligent automatized classification. Engineering departments can effortlessly train their own machine learning model and process technical text in product development and procurement activities.

Speechly

SpeecHLY

Helsinki

Building voice user interfaces for professional tools and services. Speechgrinder’s voice technology translates spoken words into actionable tasks in fractions of a second.

Aito

Aito Intelligence

Helsinki

Aito makes Machine Learning as easy as SQL. Aito’s predictive database uses existing relational datasets for predictions and recommendations. It allows you to validate ideas, build prototypes and use in production before having to invest heavily in AI projects first.

GIM Robotics

GIM Robotics

GIM is the leading mobile robotics company in Finland. We deliver hardware platforms, software and complete systems.

Curious AI

Curious AI Company

Helsinki

Curious AI builds easy to use tools for intelligent automation. Our AI solutions offer immediate savings over existing IT systems and processes. And the new intelligence unlocks completely new business opportunities for your organisation.

Headai

Headai develops General Semantic AI for transparent decision-making in labour markets, investment markets, education and training. Our technology, 100% own IP, combines the strengths of Natural Language Processing, self-organized learning, reinforcement learning and 20+ years experience on cognitive sciences.

Top data science

Top Data Science

Helsinki

Top Data Science is a data science and software engineering company focusing on advanced data analytics, AI and machine learning solutions. The team includes experienced data scientists, software engineers and business development professionals.

Fourkind

Fourkind

Helsinki / Amsterdam / Shanghai

We amplify current businesses with advanced analytics, artificial intelligence and platform economy consulting. We help decision-makers build organizations, processes and revenue around things we do best: data, machine learning, and new business concepts.

Silo.AI

Helsinki / Turku / London

Silo.AI is the largest AI solution and service provider in the Nordics that offers scalable expertise in machine learning, computer vision and natural language processing. Silo.AI strongly believes in the future of human-centered AI solutions to provide strategic assets to the core business of its customers in a measurable, safe and explainable way. The company serves clients across several industries on four continents. Some Silo.AI solutions include a tool for the Finnish airline Finnair to improve situational awareness and a tool to improve water quality at water treatment facilities for the global leading engineering company Ramboll.

Houston Analytics

Houston Analytics

Helsinki

Houston Analytics is a provider of Artificial Intelligence, machine learning and advanced analytics. A key area of expertise is IoT, enabling organisations who manufacture, use or maintain critical equipment to minimise downtime, maximise asset efficiency and optimise supply chain. Houston Analytics delivers predictions and supports clients’ critical business decisions with advanced analytics and AI. Our customers are most often working with retail, marketing, HR and IoT.

Dain Studios

DAIN Studios

Helsinki / Berlin / Münich

DAIN Studios is a digital and analytics consultancy based in Helsinki, Berlin and Munich. We specialize in big data, analytics and AI, and have a full portfolio of data and analytics offerings – from business strategy to data science and analytics implementation.

Sensible4

Sensible 4

Espoo

Self-driving technology company with unique full-stack LiDAR-based software solution (SAE L4) for automotive companies. Our software makes self-driving vehicles of all types operate smoothly and safely in changing conditions. The software is modular by nature and can be integrated into all existing autonomous driving systems. Awarded Best Startup in Dubai Word Challenge for Self-Driving Transport (prize 1M USD). Created the Worlds first winter capable autonomous shuttle bus GACHA in cooperation with MUJI.

Cleaned

Claned group

Helsinki

Claned is a cloud-based learning platform allowing educational institutions, companies and individuals to elevate their learning results to new levels. Claned uses artificial intelligence and real-time learning analytics to provide the educator and the learner with insights to study performance, orientation and motivation. It works closely with leading educational academic experts in Finland as well as with international education research ecosystem.

Zenrobotics

Zen Robotics

Helsinki

ZenRobotics Ltd., founded in 2007, is a global leader in smart robotic waste recycling and the first company to apply AI-based sorting robots to a complex waste-sorting environment. Our robots, powered by our very own AI software, make recycling more efficient, accurate and profitable.

Utopia

Utopia Analytics

Helsinki

Utopia is a forerunner of analytics: we excel at solving the hardest cases of text analytics, machine learning, big data and artificial intelligence.

Disior analytics

Disior

Helsinki

Disior creates image analysis software for diagnostics, pre-operative planning and treatment optimization. The innovative, proprietary algorithms and automated mathematical modelling improve the quality of care in an unseen way.

Ultimate.ai

Ultimate AI

Helsinki

Ultimate.ai is a platform that gives customer service agents the AI tools they need to provide faster, smarter responses.

awake.ai

Awake.ai

Turku / Helsinki

We enable autonomous ships to call at ports. This requires creating all the needed digital handshakes between smart ships and smart ports. We develop data standards, APIs, datasets and cloud services towards this future.

Lumoa

LumoaME

Helsinki

Lumoa makes customer feedback actionable. Our online service analyses customer feedback utilizing AI.

Getjenny

Get Jenny

Helsinki

The Open Source Conversational Engine Behind Jenny. At GetJenny, we are committed not only to our customers, but to the future. We know that beyond the hype of chatbots, there’s a real need for machines that are capable of understanding human language inputs.

Mvision

MVision AI

Vantaa

MVision’s automatic segmentation and contouring software use breakthrough deep learning technology to power its artificial intelligence (AI) algorithms.

inscripta

Inscripta

Helsinki

Productized ML/AI-based speech recognition solutions for healthcare and enterprise use. All languages supported.

Collective crunch

Collective Crunch

CollectiveCrunch ‘collects’ technical, climate and geo data to ‘crunch’ this information for deeper insights and prediction. Fields of activity include Smart Forestry and Logistics.

Valossa

Valossa Labs

Valossa AI™ understands what’s inside your video content. It gives you metadata that enables more intelligent analytics, content management tools and methods of monetizing video.

Visy

Visy

Tampere

We deliver logistics solutions to authorities, ports and industry. Our systems are based on recognition of, e.g., license plates, container codes, wagon numbers etc. Deep learning (since 2014) and large data are the foundations of our strategy.

neuroeventlabs

Neuro Event Labs

Tampere

Our company develops machine learning/deep learning based product to annotate epileptic seizures in home environment with camera to help the doctors with useful statistics in defining the treatment.

aiforia

Aiforia

Helsinki

Aiforia is a versatile cloud-based platform that increases the speed and accuracy of analyzing medical images across a variety of fields by providing healthcare professionals direct access to deep learning AI. Aiforia assists with the increased demand for image-based diagnostics by providing efficient and scalable solutions – enabling new discoveries, clinical support and highly accurate and consistent data.